BIP Archiwalny - A_ZSO2 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLII/741/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
Dokument archiwalny

 

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl.

Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl

 

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

 

  • Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe:
  • Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif dołączanych jako załącznik do formularza ESP.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dołączanych jako załącznik do formularza ESP i opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dostarczanych na informatycznych nośnikach danych: dyskietka 3 1/2'', CD-R lub CD-RW (nagranych w trybie multisesyjnym) lub pamięć przenośna.
  • Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej i opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-08-21 13:31:47
MICHAŁ LUBERDA
 Przeniesiono do archiwum
2017-08-21 12:27:32
MICHAŁ LUBERDA
 Edycja
2017-04-09 17:31:15
MICHAŁ LUBERDA
 Edycja
2016-06-06 22:10:36
MICHAŁ LUBERDA
 Edycja
2016-05-14 22:21:07
MICHAŁ LUBERDA
 Edycja
2015-05-28 21:54:49
MICHAŁ LUBERDA
 Edycja
2015-01-17 11:39:50
MICHAŁ LUBERDA
 Edycja
2009-03-02 12:56:54
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-03-02 12:56:50
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-02-06 11:15:43
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja