BIP Archiwalny - A_ZSO2 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLII/741/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

XI Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie

 

Logo

XI Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Dąbrowskiej

os. Teatralne 33 31-948 Kraków

tel/fax. 12 644 07 26

email: xilo@xilo.krakow.pl

 

Adres serwisu domowego

 www.xilo.krakow.plUWAGA !!!!

Informacje publiczne nie publikowane w BIP podlegają udostępnieniu
w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemmny wniosek
w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie
14 dni od daty złożenia wniosku.


 

Osoba odpowiedzialna:
MGR LUCYNA SZUBELAK
Osoba publikująca:
MICHAŁ LUBERDA
Data wytworzenia:
2007-09-21
Data publikacji:
2011-05-09
Data aktualizacji:
2017-08-21