BIP Archiwalny - A_LO31 (data archiwizacji: 2013-11-21, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXV/940/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2013 r.)
Dokument archiwalny

Finanse i mienie

 

Budżet na rok 2012: 1 760 900,00

 

Wydatki wykonane:                                                  -

 

Mienie

 

Stan środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Stan na dzień 31.12.2012

 

1. Grunty                                         -

 

2. Budynek szkolny                               0

 

3. Inne środki trwałe                             7 828,91

 

4. Razem środki trwałe                          7 828,91

 

 

Stan pozostałych środków trwałych

 

1. Pozostałe środki trwałe                     241 354,29

 

2. Ksiegozbiór                                        57 214,26

 

3. Wartości niematerialne i prawne        9 460,14