BIP MJO - XXI Liceum Ogólnokształcące im. St.I. Witkiewicza - Witkacego w Krakowie

Budżet

Stan na dzień 1.01.2017: 647200 zł, w tym:

 

działalność podstawowa: 637400 zł

działalność dodatkowa: 9800 zł

zadania dzielnic: - zł