BIP MJO - XXI Liceum Ogólnokształcące im. St.I. Witkiewicza - Witkacego w Krakowie

XXI Liceum Ogólnokształcące im. St.I. Witkiewicza - Witkacego prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 

1. Księga ewidencji uczniów

2. Rejestr pracowników

3. Ewidencja akt osobowych

4. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

5. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

6. Ewidencja druków ścisłego zarachowania

7. Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej

8. Rejestr umów zawieranych przez szkołę

9. Rejestr pozrozumień zawieranych przez szkołę

10. Rejest protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej

11. Rejest uchwał Rady Pedagogicznej

12. Rejestr awansu zawodowego nauczycieli

13. Księga zastępstw

14. Ewidencja rozliczenia godzin nadliczbowych nauczycieli

15. Księga zarządzeń dyrektora

16. Szkolny zestaw programów nauczania

17. Szkolny zestaw podręczników

18. Księga inwentarzowa

 

 Wgląd do dokumentów lub wydanie duplikatu dokumentu możliwe jest po rozpoznaniu na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony do dyrektora Szkoły w sekretariacie w godzinach pracy.