BIP MJO - XXI Liceum Ogólnokształcące im. St.I. Witkiewicza - Witkacego w Krakowie

Finanse i mienie

Budżet

Budżet za rok 2018

Plan wydatków: 907500,00 zł

Wydatki wykonane: 905060,32 zł

Budżet za rok 2019

Plan wydatków: 1049540,00 zł

Wydatki wykonane: 1048267,02 zł

Mienie

MIENIE 2018 2019
Stan środków trwałych 0 0

Stan pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  2018 2019
Pozostałe środki trwałe 163482,75 131749,21
Zbiory biblioteczne 22839,58 27864,78
Wartości niematerialne i prawne 2936,00 2936,00

Sprawozdanie finansowe