BIP Archiwalny - A_LO16 (data archiwizacji: 2013-11-21, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXXII/1052/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r.)
Dokument archiwalny

1. Misja szkoły:

Pobudzamy umysły, rozwijamy umiejętności,

stwarzamy możliwości dalszej pracy i życia w społeczeństwie”.

 

2. Statut szkoły

 

 

3. Podstawa prawna działania:

 

     Ustawa o systemie oświaty