Archiwum BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Dokument archiwalny

Stan na dzień 31.12.2015 r.

 

 

Stan środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota brutto

1.

Grunty

3 680 973,76

2.

Budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 676 974,46

3.

Urządzenia techniczne i maszyny

431 289,06

4.

Środki transportu

-

5.

Inne środki trwałe

-

6.

Wartości niematerialne i prawne

-

 

Razem środki trwałe

5 789 237,28

 

 

Stan pozostałych środków trwałych

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota brutto

1.

Pozostałe środki trwałe

921 860,14

2.

Zbiory biblioteczne

163 916,21

3.

Wartości niematerialne i prawne

42 449,49

 

Razem

1 128 225,84