Archiwum BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Dokument archiwalny

Mienie

 

Stan na dzień 31.12.2008.

 

 

Stan środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota brutto

1.

Grunty

-

2.

Budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 593 727,49

3.

Urządzenia techniczne i maszyny

14 536,03

4.

Środki transportu

-

5.

Inne środki trwałe

-

6.

Wartości niematerialne i prawne

-

 

Razem środki trwałe

1 608 263,52

 

 

Stan pozostałych środków trwałych

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota brutto

1.

Pozostałe środki trwałe

678 679,51

2.

Zbiory biblioteczne

105 012,95

3.

Wartości niematerialne i prawne

38 145,96

 

Razem

821 838,42