Archiwum BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Dokument archiwalny
Plan wydatków na 2012 r. 5 217 959,00
Wydatki wykonane w 2012 r. 5 207 928,80