Archiwum BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Dokument archiwalny
Plan wydatków na 2008 r. 4 328 917,00
Wydatki wykonane w 2008 r. 4 317 367,89