Archiwum BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Dokument archiwalny
Plan wydatków na 2007 r. 4 009 150,00
Wydatki wykonane w 2007 r. 3 977 181,96