BIP Archiwalny - A_GM16 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny
1. Jak otrzymać duplikat legitymacji szkolnej? W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły. Do wyrobienie duplikaty należy: złożyć w sekretariacie podanie o wydanie duplikatu legitymacji, złożyć podpisane zdjęcie (nazwisko, imię, data urodzenia, adres), wnieść na wskazane konto opłatę w wysokości 9zł. Odbiór duplikatu legitymacji - w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły. 2. jak otrzymać duplikat świadectwa? W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu należy: złożyć w sekretariacie podanie o wydanie duplikatu świadectwa z określeniem rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły, klasy) i roku ukończenia szkoły lub klasy. wnieść na wskazane konto opłatę w wysokości 26 zł. Odbiór duplikatu świadectwa  - w terminie do 14 dni w sekretariacie szkoły.