BIP Archiwalny - A_GM12 (data archiwizacji: 2017-11-14, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr LXVIII/1677/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Krakowie ul. Kluczborska 3

NIP 945-19-53-706

 

Zaprasza: -