BIP Archiwalny - A_GM12 (data archiwizacji: 2017-11-14, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr LXVIII/1677/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Gimnazjum nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły
Symbol: GM12
Adres: ul. Kluczborska 3, 31-271 Kraków
Telefon: +48126337460, 12 632 06 30, 12 633 74 60
Faks: 12 633 74 60 wew. 13
Email: sekretariat@gimnazjum12.krakow.pl
WWW: http://www.gimnazjum12.krakow.pl
Zakres działania: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
Uwagi: Sekretariat Gimnazjum 12 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 14.00,
Władze:
Dyrektor  Michał Stolarek
Z-ca Dyrektora  -