BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera

Finanse i mienie

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018r. znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty!

PLAN BUDŻETU NA 2019 ROK WYNOSI 3.408.500 ZŁ

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na następujące potrzeby placówki:
• wynagrodzenia osobowe pracowników,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne,
• składki na ubezpieczenia społeczne,
• składki na Fundusz Pracy,
• zakup materiałów i wyposażenia,
• zakup środków żywności,
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
• zakup energii,
• zakup usług remontowych,
• zakup usług pozostałych,
• zakup usług dostępu do sieci Internet,
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
• podróże służbowe krajowe,
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
• szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej,
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.,
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
• zajęcia pozalekcyjne,
• dokształcanie nauczycieli,
• profilaktyka.