BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera

Finanse i mienie

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019r. znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=124761

 

PLAN BUDŻETU NA 2020 ROK WYNOSI 4 164 100 ZŁ

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na następujące potrzeby placówki:
• wynagrodzenia osobowe pracowników,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne,
• składki na ubezpieczenia społeczne,
• składki na Fundusz Pracy,
• zakup materiałów i wyposażenia,
• zakup środków żywności,
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
• zakup energii,
• zakup usług remontowych,
• zakup usług pozostałych,
• zakup usług dostępu do sieci Internet,
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
• podróże służbowe krajowe,
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
• szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej,
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.,
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
• zajęcia pozalekcyjne,
• dokształcanie nauczycieli,
• profilaktyka.