BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera

Akt Założycielski Szkoły

 

Statut Szkoły

Załącznik nr 1 - Regulamin Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 2 - Regulamin Rady Szkoły

Załącznik nr 3 - Regulamin Rady Rodziców

Załącznik nr 4 - Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR BOŻENA MIKOŚ
Osoba publikująca:
MARIUSZ NOGA
Data wytworzenia:
2006-05-30
Data publikacji:
2011-12-02
Data aktualizacji:
2018-01-11