BIP Archiwalny - A_SP109 (data archiwizacji: 2015-10-01, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVI/289/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2015 r.)
Dokument archiwalny
Redakcja administrator: Krzysztof Bulandae-mali: Krzysztof Bulandaoperator: Agata Rzegotkae-mail: Agata Rzegotka