BIP Archiwalny - A_SP109 (data archiwizacji: 2015-10-01, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVI/289/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2015 r.)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
Symbol: SP109
Adres: ul. Mackiewicza 15, 31-214 Kraków
Telefon: +48124152759
Faks: 12 415 27 59
Email: sp109krakow@wp.pl
WWW: http://www.sp109krakow.pl
Zakres działania: Działalność edukacyjna
Uwagi: Sekretariat czynny w godz. 7.30 - 15.30
Władze:
Dyrektor  Małgorzata Pacholarz
Z-ca Dyrektora  Monika Górkiewicz