BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107

Mienie:

• budynek szkoły wraz z salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, biblioteką, salą gimnastyczną, trzema pomieszczeniami świetlicy,

• tereny przyszkolne: plac zabaw, trzy boiska sportowe, w tym jedno nowoczesne, wielofunkcyjne,

• sprzęt szkolny jako wyposażenie sal lekcyjnych (m.in. komputery, laptopy, projektory multimedialne),

• środki dydaktyczne jako pomoc w prowadzeniu zajęć (m.in. tablice interaktywne).

 

Stan środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 20.04.2016 r.: 11 238 453, 52 zł

 

Wynajmy