BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107

1. Gdzie i kiedy załatwić sprawę

Sekretarz szkoły

 

Godziny pracy: 7.30 - 14.30

Przyjmowanie rodziców:

o poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7.30 – 14.30

czwartek - dzień kancelaryjny, bez przyjmowania stron

tel. (12) 633-07-14

fax (12) 416-32-40

adres e-mail sp107sp@wp.pl

 

Pedagog szkolny

 

Przyjmowanie rodziców:

 • poniedziałek 7.30 – 11.30
 • wtorek 7.30 – 12.30
 • środa 10.00 -16.00

          środy otwarte i dni zebrań z rodzicami 13.00 – 19.00

 • czwartek 7.30 – 11.30
 • piątek 7.30 – 10.30

 

Pracownia Psychologii Dziecka UJ

 

Godziny pracy:

 • poniedziałek 8.30 – 14.30
 • wtorek 11.00 – 17.00
 • środa 8.30 -14.30

          środy otwarte i dni zebrań z rodzicami 13.30 – 18.30

 • czwartek 8.30 – 14.30
 • piątek 8.30 – 14.30

          tel. 12 416 37 57

 

Pielęgniarki szkolne

 

Godziny pracy:

 • poniedziałek 8.00 – 12.00
 • wtorek 8.00 – 13.00
 • środa 11.45 - 15.45
 • czwartek 8.00 – 13.00
 • piątek 8.00 – 12.00

 

Świetlica szkolna

 

Godziny pracy: 7.00 - 17.00

 

Biblioteka szkolna

 

Godziny pracy:

 • poniedziałek 8.00 – 15.30
 • wtorek 8.00 – 13.00
 • środa 8.00 - 15.30
 • czwartek 8.00 – 15.00
 • piątek 8.00 – 11.00

Stołówka w szkole


Godziny pracy: 7.30 – 15.00

Wydawanie obiadów: 11.20 – 13.35

tel. 694 783 661

 

2. Wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych

Do wydania duplikatu legitymacji szkolnej potrzebny jest:

 

1. pisemny wniosek – do pobrania

 

2. aktualne, opisane zdjęcie

 

3. dowód wpłaty na kwotę 9, 00 zł.

 

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:

 

- rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),

 

- roku ukończenia szkoły / klasy.

 

- dowód wpłaty na kwotę 26, 00 zł.

 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej do pobrania

 

Zgodnie z art. 26, pkt. 3* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010, Nr 97, poz. 624 z późn. zm.), w związku z załącznikiem (część II - Wydanie zaświadczenia, punkty 5 i 7) do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

 

Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej od 1 stycznia 2013r. pobiera się opłatę w wysokości:

 

1. duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł.

 

2. duplikat świadectwa 26, 00 zł.

 

na rachunek bankowy szkoły:

 

43 1030 1508 0000 0005 5076 8011

 

z dopiskiem SP 107 – imię i nazwisko ucznia