BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 72

Finanse i mienie

Plan finansowy dochodów i wydatków jednostki budżetowej na rok 2017: 2.325.600 zł

 

Dotacje celowe:

  1. "Lato w szkole": 6080,00
  2. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne: 36.697,02 i materiały ćwiczeniowe: 13.464,00
  3. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków: 39.950,00
  4. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych -"Aktywna tablica": Budżet Wojewody Małopolskiego: 14.000,00, Budżet UMK: 3.500,00
  5. Wyposażenie/doposażenie gabinetów pierwszej pomocy przedlekarskiej: 3895,00


Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2017 - konto 011: 15.224.315,17

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2017 - konto 013: 578.560,26

Wartości Niematerialne i Prawne na dzień 31.12.2017: 50.258,85

 

 

Sprawozdania finansowe