BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 31 im.dra Henryka Jordana

Mienie

Udzielona pomoc DE MINIMIS  31.01.2018r  o wartości 2370,60 zł

zgodnie  z art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o [podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.z 2014r. poz. 849 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta KrakowaNr XXX/487/15 z dnia 18 listopada 2015r, w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 26 listopada 2015r poz. 6952).

 

Mienie szkoły na dzień 31.12.2018

Stan środków trwałych 10 748793,88 zł

w tym:

Budynek: 6039955,12 zł

Grunty: 4363047,27 zł

Urządzenia techniczne: 345791,49 zł

Pozostałe: 48907,6 zł

w tym pozostałe środki trwałe: 554843, 09 zł

Zbiory biblioteczne: 26351,73

Podręczniki: 42654,48 zł