BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 4

Finanse i mienie

Szkoły Podstawowej nr 4

im. Romualda Traugutta

w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Szkoły Podstawowej nr 4 w Krakowie znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

https://bip.krakow.pl/?dok_id=124682