BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 4

Jak załatwić sprawę


Dyrektor szkoły

Beata Sarapuk przyjmuje rodziców codziennie w godzinach 10.00 - 12.00, w czasie wyznaczonego dyżuru oraz w każdym innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.


Wicedyrektor szkoły

Agata Pęksa
przyjmuje rodziców codziennie w godzinach 8.00 - 10.00, 14.00 - 15.00 oraz w każdym innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.

 


Sekretariat szkoły

telefon 12 422-96-49, numery wewn. świetlica 26, pedagog 28, pokój naucz. 27, portiernia 25, gabinet lek. 24
fax.  12 431-06-15
e-mail: sp4traugutt@neostrada.pl
sekretariat@sp4krakow.pl

Prowadząca sekretariat: Agnieszka Kyrcz

Godziny pracy sekretariatu 

poniedziałek - piątek 8.00 - 10.00, 12.00 - 15.00
czwartek - dzień bez stron

 


Świetlica szkolna

Świetlica sprawuje opiekę nad dziećmi od godz. 7.00 do 17.00.


Pedagog szkolny - Anna Krzywanek

Godziny pracy:

pn.   12.00 - 14.00
wt.   10.00 - 13.00
śr.    ---------------
czw. 13.30 - 16.30
pt.    13.00 - 16.00 (dyżur dla rodziców 16.00-17.00)


Psycholog szkolny - Klaudia Słonina

Godziny pracy:

pn.   08.00 - 12.00

wt.   13.45 - 16.00 (dyżur dla rodziców 16.00-17.00)

śr.    09.00 - 15.45

czw. 08.00 - 13.30

pt.    08.00 - 12.15


Biblioteka szkolna - Urszula Szeląg, Anna Młynarczyk

Godziny pracy:

pn.   08.00 - 16.00

wt.   08.00 - 16.00

śr.    09.30 - 16.30

czw. 08.00 - 16.30

pt.    08.00 - 16.30


Stołówka szkolna

Od roku szkolnego 2012/2013 szkolną stołówkę prowadzą dotychczasowi pracownicy szkoły na zasadzie umowy najmu.

Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat, ustala najemca w porozumieniu z Dyrekcją szkoły. Intendentka przyjmuje opłaty według harmonogramu znajdującego się na stronie szkoły.

Cena obiadu:

- klasy 1-3: 7,50 zł

- klasy 4-8: 9,00 zł

Obiady wydawane będą w godz. 11.30 - 15.30.


Opieka medyczna

Gabinet lekarski czynny:

pn.     11.00 - 15.05

wt.     07.30 - 15.05

śr.      07.30 - 15.05

czw.   11.30 - 09.30

 
Gabinet stomatologiczny czynny:
wt.   08.00 - 14.00
pt.    08.00 - 14.00

 


Dyżury nauczycieli