BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 4

Dokumenty prawne regulujące pracę Szkoły Podstawowej nr 4:

1. Statut szkoły

2. Schemat Organizacyjny

3. Kryteria oceny zachowania

4. Wymagania edukacyjne

5. Opłaty za wydawanie legitymacji i świadectw

6. Procedury wydawania dokumentów i duplikatów

7. Program wychowawczo - profilaktyczny 2019-2021

8. Regulamin Rady Rodziców

9. Ramowy Plan Pracy Świetlicy.

10. Plan Pracy Szkoły 2019/2020

11. Misja szkoły

12. Zgubienie lub zniszczenie podręcznika

13. Raport z ewaluacji zewnętrznej 2016 r.

14. Podanie o przyjęcie do szkoły spoza rejonu.

15. Wniosek o informacje o uczniu

16. Uchwała RMK z dn. 29.03.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół

17. Akt założycielski SP 4

18. Akt założycielski SP 4 link

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-12-15 23:57:35
PIOTR SUDER
 Edycja
2019-12-15 23:56:54
PIOTR SUDER
 Edycja
2019-12-15 23:52:26
PIOTR SUDER
 Edycja
2019-12-09 00:27:17
PIOTR SUDER
 Edycja
2019-12-08 17:22:26
PIOTR SUDER
 Edycja
2018-10-14 23:28:47
PIOTR SUDER
 Edycja
2018-10-11 02:56:24
PIOTR SUDER
 Edycja
2018-10-11 02:55:04
PIOTR SUDER
 Edycja
2018-10-11 02:49:20
PIOTR SUDER
 Edycja
2018-10-11 02:47:11
PIOTR SUDER
 Edycja