BIP MJO - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. świętego Wojciecha

Jak załatwić sprawę

 

I Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Dokumenty od wnoszącego:

- skarga, wniosek złożony na piśmie,

- skarga, wniosek złożony do protokołu sporządzonego podczas sptkania z dyrektorem lub wicedyrektorem

Godziny przyjęć w sprawie skarg i wniosków dyrektora Szkoły: wtorki bez zebrań/dni otwarych dla Rodziców/Opiekunów prawnych - 15:00-17:00, wtorki, kiedy organizowane są zebrania/dni otwarte - 17:00-19:00, środy - 9:00-10:00. Szczegółowy kalendarz roku szkolnego znajduje się na stronie internetowej Szkoły.

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie lub do 30 dni lub w terminie dłuższym, jeżeli sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień

Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: pisemna odpowiedź


II Procedura uzyskania decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego

Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:

- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły

- opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie lub do 30 dni lub w terminie dłuższym, jeżeli sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień

Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: decyzja administracyjna wydana przez dyrektora Szkoły

 

III Procedura uzyskania decyzji w sprawie zwolnienia z zajęć edukacyjnych

Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:

- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły

- zaświadczenie od lekarza lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku zajeć innych niż wychowanie fizyczne)

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie lub do 30 dni lub w terminie dłuższym, jeżeli sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień

Dokument uzyskiwany w wyniku postępowani: decyzja administracyjna wydana przez dyrektora Szkoły

 

IV Procedura uzyskania informacji/opinii o Uczniu

Dokumenty od Rodzica/opiekuna prawnego

- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły ze wskazaniem celu (np. przedłożenie w poradni psychologiczno-pedagogicznej, sądzie, w innej szkole)

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły

Termin załatwienia sprawy: 14 dni (w przypadku nieobecności Nauczyciela, Wychowawcy, Specjalistów, termin może ulec wydłużeniu)

Dokument uzyskiwany w wyniku postepowania: Informacja/opiniaV Procedura uzyskania decyzji w sprawie nauczania indywidualnego

Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:

- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły

- orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie indywidualnego nauczania

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego

Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: Karta nauczania indywidualnego

 

VI Procedura uzyskania decyzji w sprawie zapewnienia kształcenia specjalnego

Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:

- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły

- orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego

Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: Informacja o sposobie realizacji wskazań zawartych w orzeczeniu

 

VII Procedura uzyskania decyzji w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:

- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły,

- opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zapewnienia zindywidualizowanej ściezki kształcenia,

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły

Termin załatwienia sprawy: niezwlocznie po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego

Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: Infromacja o sposobie realizacji wskazań zawartyych w opinii