BIP Archiwalny - A_GM45 (data archiwizacji: 2013-11-21, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXXII/1052/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r.)
Dokument archiwalny

Informacje organizacyjneRedakcja

Administrator:   Maria Musiał

email: gim45krak@szkola.wp.pl

tel. 644-24-17

 

Operator:   Bożena Lesiak

email: gim45krak@szkola.wp.pl

tel. 644-24-17