BIP Archiwalny - A_GM45 (data archiwizacji: 2013-11-21, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXXII/1052/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r.)
Dokument archiwalny

Jak załatwić sprawę

 

Sekretariat Gimnazjum czynny codziennie w godzinach od 8.00 - 15.00

 

telefon/fax: (012) 644-24-17