BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 82

Finanse i mienie

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 82 W KRAKOWIE OS. KALINOWE 17, ZGODNIE Z ART.37 UST.1 PKT.2  USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH INFORMUJE, ŻE NIE UDZIELIŁ ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ I NIE ROZŁOZYŁ SPŁAT NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJACEJ ŁACZNIE 500,00ZŁ.
Szkoła Podstawowa nr 82 im . Świetej Jadwigi Królowej Polski w Krakowie jest jednostką budżetową prowadzoną i finansowaną przez Gminę Miejską Kraków.


Dokumentem określajacym finanse szkoły jest coroczny plan finansowy sporzadzany przez dyrektora szkoły na podstawie wytycznych UMK .

Plan ten podpisywany jest przez Dyrektora , Główną ksiegową oraz przez Wydział Edukacji i Wydział Budżetu Miasta.

Kwota wydatków szkoły na każdy rok szkolny przeznaczona jest na :

 • wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
 • bieżące opłaty za media
 • bieżące remonty
 • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych
 • zakup pomocy dydaktycznych i naukowych
 • dokształcanie nauczycieli
 • szkolenia pracowników niepedagogicznych
 • zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych
 • zakup środków czystości
 • zakup pozostałych usług : znaczki,bilety,RTV
 • odpisy na ZFŚS

 


Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Szkoły Podstawowej Nr 82 w Krakowie znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie”