BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 82

Na tej stronie prezentujemy dokumenty regulujące działalność naszej placówki

 1.   STATUT SZKOŁY 

 

 2.   REGULAMINY OCENIENIA

 

 3.   REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 4.   REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

 5.   REGULAMIN SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

 

 6.   REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 OBWÓD SZKOŁY :

1. os. Kalionowe

2. os. Kombatantów bloki od 3 do 8