BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 82

Zapraszamy do serwisu BIP Szkoły Podstawowej Nr 82

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w KrakowieSzkoła Podstawowa nr 82
im. Świętej Jadwigi Królowej Polski
31-814 Kraków, os. Kalinowe 17
Telefon 12 648-41-76
Fax 12 648-40-03

"Zrozumieć świat - kierować sobą"


OŚMIOKLASOWA SZKOŁA PODSTAWOWA


 


 

SZKOŁA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ


Uczniowie korzystają z programu:

Mleko

Owoce i warzywa

Zapraszamy  co roku na  Festiwal Polskiej Piosenki 

Zapraszamy na stronę internetową szkoły - http://www.sp82krakow.pl


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.