BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 82

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 82
Symbol: SP82
Adres: os. Kalinowe 17, 31-814 Kraków
Telefon: +48126484176
Faks: (012) 648-40-03
Email: sekretariat@sp82krakow.pl
WWW: http://sp82krakow.pl
NIP: 6782803608
Zakres działania: działalność edukacyjna na poziomie szkoły podstawowej
Uwagi: Sekretariat szkoły czynny 8 - 15.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek, inspektor1@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor szkoły mgr Beata Tomaszewska
wicedyrektor mgr Bożena Gołdyn