BIP Archiwalny - A_ZSOI5 (data archiwizacji: 2017-10-25, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Struktura organizacyjna

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5
  • Szkoła Podstawowa nr 105  im Ludwiki Wawrzyńskiej
  • Gimnazjum nr 49 im Kawalerów Orderu Uśmiechu     

 

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 został powołany do istnienia z dniem 1.09.1999 r. Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XII/95/99 z dnia 3.03.1999r.

 

 

 

 

nazwa jednostki - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5
adres siedziby - os. Słoneczne 12, 31-957 Kraków
symbol - ZSOI - 5
telefon - 12 644-08-95
faks - 12 644 08 95
e-mail - gim49krakow@tlen.pl
adres www strony własnej - www.gim49krakow.neostrada.pl
(władze) funkcja: Imię i Nazwisko - Dyrektor Szkoły – mgr Ewa Donhöffner