BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 155

Finanse i mienie Szkoły Podstawowej Nr 155 w Krakowie

  • Wykaz umów

    Sprawozdania finansowe szkoły znajdują się w zakładce FINANSE I MIENIE > BUDŻET

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie os. 2 Pułku Lotniczego 21, zgodnie z art. 37 ust.1 pkt2 lit. f ustawy o finansach publicznych informuje, że nie udzielił ulg, umorzeń, odroczeń i nie rozłożył spłat na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł.         

Kraków, dnia 31.05.2016r.

Szkoła Podstawowa nr 155 w Krakowie jest jednostką budżetową. Jednostki budżetowe przyznawany mają budżet na podstawie   Uchwały Rady Miasta w postaci planu finansowego.