BIP Archiwalny - A_SP140 (data archiwizacji: 2013-09-13, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR L/649/12 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

 

 

               Szkoła Podstawowa nr 140 jest szkołą publiczną z klasami I-VI. Cykl kszatałcenia trwa 6 lat.

W skład struktury szkoły wchodzą oddziały przedszkolne: dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze 3-5 lat.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.