BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 100

 

Informacje dotyczące aktualnych i archiwalnych danych

dotyczących budżetu i mienia Szkoły Podstawowej nr 100

znajdują się w odnośnych zakładkach.

 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Szkoły Podstawowej nr 100 znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                           https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=110173

 

 

Zapraszamy