BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 52 im. M. Dąbrowskiej

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 52 im. M. Dąbrowskiej
Symbol: SP52
Adres: os. Dywizjonu 303 66, 31-875 Kraków
Telefon: +48126480915
Faks: 126480651
Email: sp52_krakow@op.pl
WWW: http://www.sp52.krakow.pl
NIP: 6751247170
Zakres działania: Działalność edukacyjna na poziomie szkoły podstawowej
Uwagi: SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY CODZIENNIE 7.00-15.00 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek, inspektor1@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor szkoły mgr Wiesława Maczek-Hurlak
Wicedyrektor szkoły mgr Łukasz Jarmołowicz