Miasto i gmina Kraków Herb Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Flaga Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Chorągiew Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Kraków - zdjęcie


Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

tel. 12 616 1200 i 12 616 1207, fax: 12 616 1706

KONTAKT

www.bip.krakow.pl
www.krakow.pl


Identyfikatory jednostki samorządu terytorialnego (wg rejestru TERYT):

Powiat m. Kraków: 1261
Miasto Kraków: 1261011

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
NIP: 6761013717
REGON: 351554353

URZĄD MIASTA KRAKOWA
NIP: 1060006024
REGON: 350508747Mieszkańcy Krakowa tworzą wspólnotę samorządową - gminę miejską (od 1 stycznia 1999 roku, po kolejnej reformie administracji publicznej kraju, Kraków jest jednocześnie miastem na prawach powiatu).
Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.
Organami gminy miejskiej Kraków są: Rada Miasta (władza uchwałodawcza i kontrolna) i Prezydent Miasta (władza wykonawcza). O ustroju gminy stanowi jej Statut. Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Krakowa, a także miejskich jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.


Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków miejskich w kraju, a także pozostaje regionalnym i międzynarodowym centrum życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Jest stolicą województwa małopolskiego, z siedzibą:

  • Wojewody Małopolskiego,
  • Marszałka Województwa Małopolskiego,
  • Starosty Krakowskiego.


Mapa - dzielniceMiasto zajmuje powierzchnię 327 km kw., podzielone jest na 18 dzielnic. Wg danych Urzędu Statystycznego w Krakowie, w roku 2014 Miasto liczyło 761 873 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 2 330 mieszkańców na 1 km kw. Wg danych meldunkowych, gromadzonych przez Urząd Miasta Krakowa, liczba ludności zameldowanej na pobyt stały wyniosła pod koniec 2014 roku 744 594 osób, z których najwięcej mieszkało w dzielnicy IV Prądnik Biały (71 646), a najmniej w dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (15 482). Najgęściej zaludnionym obszarem była dzielnica XVI Bieńczyce (11 782 osób na 1 km kw.), a najmniejsze zaludnienie odnotowano w dzielnicy VII Zwierzyniec (767 osób  na 1 km kw.).


informacja Dane statystyczne o mieście:

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-02-22 14:39:36
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-22 14:34:33
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 14:20:59
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-09 11:37:56
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-20 10:04:36
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-12-09 08:43:11
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-07 13:34:02
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-11-28 13:15:09
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-05-05 11:42:23
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-03 14:09:06
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja