Nagrody Miasta Krakowa

 

W uznaniu szczególnych osiągnięć i dokonań, mających związek z Krakowem, wybitni twórcy, ludzie nauki i sportu zostają corocznie uhonorowani Nagrodami Miasta Krakowa. Historia Nagród Miasta Krakowa sięga XVI w.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/93/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2003 roku nagrody są przyznawane:

  1. w dziedzinie kultury i sztuki,
  2. w dziedzinie nauki i techniki,
  3. w dziedzinie sportu,
  4. za prace dyplomowe studentów.


Nagrody w dziedzinie kultury i sztuki stanowią wyróżnienie wybitnych osiągnięć w zakresie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i filmowej oraz w dziedzinie działalności kulturalnej w Krakowie, a także w zakresie upowszechniania krakowskiej kultury i sztuki w kraju i za granicą.

Nagrody w dziedzinie nauki i techniki stanowią wyróżnienia wybitnych osiągnięć w zakresie prac naukowych, naukowo – badawczych, edytorskich, projektowych, konstrukcyjnych, nowych rozwiązań procesów technologicznych oraz osiągnięć dotyczących organizacji i zarządzania, a także w zakresie wdrożenia tych osiągnięć w praktyce na terenie miasta Krakowa.

Nagrody w dziedzinie sportu stanowią wyróżnienie wybitnych osiągnięć w zawodach rangi mistrzostw Europy, świata i olimpiady, ustanowienia rekordu świata lub Europy, wybitnego przyczynienia się do rozwoju, upowszechniania i propagowania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Krakowa, a także osiągnięć w zakresie rehabilitacji ruchowej.

Nagrody za prace dyplomowe studentów stanowią wyróżnienia dla absolwentów krakowskich szkół wyższych za szczególnie wartościowe prace.

Nagrody przyznaje corocznie Prezydent Miasta Krakowa. Wnioski o przyznanie nagród rozpatruje Komisja Nagród Miasta Krakowa, w skład której wchodzą:

  1. Przewodniczący – Prezes Polskiej Akademii Umiejętności,
  2. Zastępca Przewodniczącego,
  3. Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub jego Zastępca,
  4. Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa,
  5. dziewięciu przedstawicieli krakowskiego środowiska nauki, kultury, sztuki oraz sportu – po trzech przedstawicieli wskazanych przez Polską Akademię Umiejętności, Radę Miasta Krakowa oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Ogłoszenie konkursu NAGRODY MIASTA KRAKOWA – 2020

 

 

 

 

Zobacz więcej:


Podmioty uprawnione do składania wniosków