Dokument archiwalny

Informacja Prawna

 

Stanowisko Informacji Prawnej - pl. Wszystkich Świętych 3/4 Kontakt telefoniczny  12-616-18-50

 

Email - zadaj pytanie elektronicznie

Zadaj pytanie poprzez IDZ

FAQ - najczęściej pytano

 

Informacja Prawna funkcjonuje w Urzędzie Miasta Krakowa w ramach Wydziału Organizacji i Nadzoru. Ma ona na celu udzielanie wyjaśnień, wskazówek i pouczeń dotyczących treści przepisów prawnych oraz sytuacji prawnej klienta i przysługujących środków prawnych, w sprawach należących do właściwości Prezydenta Miasta Krakowa.

 

W przypadku braku właściwości Prezydenta Miasta Krakowa w przedstawionej przez klienta sprawie, następuje wskazanie podmiotu właściwego w tej sprawie lub ewentualnie dostępnych instytucji udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym również Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej działających na obszarze Gminy Miejskiej Kraków na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015, poz. 1255 z późn. zm.).

 

Podstawową formą udzielania informacji jest bezpośrednia obsługa interesanta na miejscu, dokonywana na bieżąco według kolejności zgłoszenia się. W tym względzie nie jest konieczne wcześniejsze ustalenie terminu wizyty. Działanie Stanowisk ds. Informacji Prawnej polega na udzielaniu wyjaśnień ustnych jak również pomocy w sporządzaniu pism urzędowych i procesowych. Dla pełniejszej analizy istniejącego stanu prawnego konieczne jest stawienie się przez stronę na spotkanie wraz z posiadanymi dokumentami związanymi ze sprawą.

 

W sytuacjach mniej skomplikowanych, niewymagających analizy dokumentów posiadanych przez stronę  istnieje możliwość udzielania informacji prawnej za pośrednictwem poczty elektronicznej

Zasadą udzielania informacji prawnej jest działanie na podstawie oświadczeń petenta oraz dostarczonych przez niego dokumentów. Jest to działanie informacyjne, dlatego nie prowadzi ono ani do załatwiania spraw za obywateli ani do pośrednictwa między nim a właściwą rzeczową jednostką Urzędu Miasta Krakowa.

 

Zobacz też - Procedura OR-1