Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje jak i gdzie głosować w Krakowie. Obecnie znajdujesz się na tej stronie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje dotyczące rejestru wyborców i spisu wyborców.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje przydatne dla wyborców z niepełnosprawnościami.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje o tym jak głosować przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje dla kandydatów do  obwodowych komisji wyborczych.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Przycisk odsyłający do wykazu obwodów głosowania w Krakowie.

 


 

Przycisk odsyłający do aplikacji umożliwiającej sprawdzenie, czy jest się dopisanym do spisu wyborców.

 

 

 

     SPRAWDŹ, CZY DOPISAŁEŚ SIĘ DO SPISU

 

 

 

Wnioski złożone o dopisanie do spisu wyborców oraz zaświadczenia o prawie do głosowania wydane na dni 10 i 24 maja 2020 r. utraciły ważność


       SPRAWDŹ, GDZIE GŁOSOWAĆKto może głosować?

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:

 

• w dniu wyborów kończy 18 lat,

• nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,

• nie jest ubezwłasnowolniony,

• nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

 

Głosować w Krakowie może wyborca:

 

• ujęty w rejestrze wyborców,

• nieujęty w rejestrze wyborców, ale dopisany do spisu wyborców,

• posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wyborca zameldowany w Krakowie na pobyt stały - jest z urzędu ujęty w rejestrze wyborców Miasta Krakowa.

Wyborca, który nie mieszka na stałe w Krakowie, a w dniu wyborów będzie przebywał na terenie Krakowa, aby zagłosować w Krakowie powinien pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy swojego stałego zameldowania lub może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Dopisanie do spisu wyborców skutkuje możliwością głosowania w danym miejscu tylko w konkretnych wyborach - w tym przypadku wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W każdych kolejnych wyborach właściwą komisją wyborczą będzie ta, w której wyborca głosował dotychczas.

 

UWAGA! Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w Krakowie będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z Urzędu Miasta Krakowa, zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

Chcesz głosować poza miejscem stałego zamieszkania, pobierz zaświadczenie

Jeżeli w dniu wyborów chcesz głosować na terenie Krakowa, a nie jesteś tu zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisałeś się do spisu wyborców, powinieneś pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy swojego stałego zameldowania.

Jeżeli jesteś zameldowany na pobyt stały w Krakowie, a w dniu wyborów będziesz przebywać poza Krakowem, pobierz zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składają wyborcy, którzy będą ujęci w spisie wyborców w Krakowie, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 lipca 2020 r.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców możesz złożyć najpóźniej do 7 lipca 2020 r.


UWAGA! Jeśli dopisałeś się do spisu wyborców przed I turą wyborów, nie możesz dopisać się do innego spisu przed II turą. Jeśli chcesz głosować w innym miejscu, weź zaświadczenie o prawie do głosowania.


Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa w godzinach od 7.40 do 15.30:

• dla mieszkańców dzielnic I—VII: Centrum Administracyjne, Al. Powstania Warszawskiego 10,

• dla mieszkańców dzielnic VIII—XIII: ul. Wielicka 28a,

• dla mieszkańców dzielnic XIV—XVII: os. Zgody 2.

 

Informacje dodatkowe:

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania, a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu, po przedłożeniu tego zaświadczenia.

Przed najbliższymi wyborami Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia:

• zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania,

• zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów)

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

 

Jak głosować, aby głos był ważny?

Wyborca otrzyma jedną kartę do głosowania.

Aby głos był ważny należy postawić tylko jeden znak „x” w kratce przy nazwisku jednego kandydata na Prezydenta.

Wszelkie dopiski na karcie do głosowania, rysunki czy dopisanie nazwisk nie wpływają na ważność karty i ważność głosu.

 

UWAGA! Niepostawienie znaku „x” w kratce przy żadnym kandydacie spowoduje, że Twój głos będzie nieważny.

 


Ikona załącznikaZałączniki do pobrania:

 


Ikona paragrafu Akty prawne:

 

Ikona powrotu Powrót do strony głównej