SPRAWOZDANIA FINANSOWE GMK

Sprawozdanie finansowe GMK za rok 2018

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego [pdf]

 

Łączny bilans [pdf]

 

Łączny rachunek zysków i strat [pdf]

 

Łączne zestawienie zmian w funduszu [pdf]

 

Informacja dodatkowa [pdf]

 

Sprawozdanie biegłego rewidenta [pdf]

 

Sprawozdanie biegłego rewidenta - skan

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ TYLEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
Data wytworzenia:
2019-05-08
Data publikacji:
2019-05-23
Data aktualizacji:
2019-05-27