Plany Inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków

 

Dział zawiera informacje na temat procesu inwestycyjnego, obowiązujących uchwał, zarzadzeń, instrukcji i procedur związanych z opracowywaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz części inwestycyjnej budżetu Miasta wraz z odnośnikami do materiałów źródłowych.Znajdują się tu również wybrane materiały graficzne ułatwiające zapoznanie się z programowanymi i planowanymi oraz zrealizowanymi inwestycjami Miasta ze szczególnym uwzględnieniem systemu transportu. W dziale prezentowane są: obowiązujący Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz informacje wynikające z monitoringu realizacji inwestycji ujętych w aktualnym budżecie Miasta.

Ponadto, przedstawiamy Państwu album pn.: „Kraków – MIASTO ZMIAN”, w którym zaprezentowane zostały największe i najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne ostatnich lat, zrealizowane przez Gminę Miejską Kraków. Mamy nadzieję, że lektura zaprezentuje kierunki i dynamikę, z jaką rozwija się nasze miasto.

 

Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji

Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

telefon do sekretariaru Wydziału: (12) 616 1957

 

Proces inwestycyjny, Instrukcje, Procedury, Zalecenia | Opracowania graficzne | Plany rzeczowo - finansowe inwestycji | Informacje nt. realizacji inwestycji | Wykaz Jednostek Realizujących

 

 

Album pn.:"Kraków- MIASTO ZMIAN"

 

 

                                  „Kraków – MIASTO ZMIAN” cz. I [pdf]

 

 

 

 

 

 

 

ALBUM_Kraków miasto zmian cz.II

 

 

 

 

                                    „Kraków – MIASTO ZMIAN” cz. II [pdf]                                                                                                                                                                               

 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady

 


 

Archiwum:

Poprzednie opracowania graficzne:

 

Katalog Inwestycji Strategicznych Układu Transportowego Miasta Krakowa Tom 1

 

Katalog Inwestycji MIejskich Tom 1

 

 

Katalog Inwestycji Strategicznych Układu Transportowego Miasta Krakowa Tom 2

 

Katalog Inwestycji Miejskich Tom 2

 


 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-01-15 08:18:22
MAREK MAŁYNIUK
 Edycja
2019-07-16 14:24:49
MAREK MAŁYNIUK
 Edycja
2019-04-12 11:53:44
MAREK MAŁYNIUK
 Edycja
2019-04-01 11:10:40
MAREK MAŁYNIUK
 Edycja
2018-10-01 13:29:57
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-15 13:43:04
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-15 10:55:45
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-13 14:20:15
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-13 09:06:37
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-13 09:06:07
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja