Wykaz rejestrów wydziału: IT

L.p.
1
Symbol rejestru
2634
Nazwa
Eksploatacja środków łączności (telefonów, telefaksów, modemów, łączy internetowych)
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną

Referat Wsparcia Użytkowników
ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
TOMASZ WOSIK
pokój nr 210
telefon: 12 616 1287

 

 

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 ze zmianami).

 

2. Zarządzenie nr 1825/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
1332
Nazwa
Ewidencja stosowanych systemów i programów
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Aplikacjami

ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
BEATA SAMEK

pokój  nr 208
telefon: 12 616 6010

 

 

Referat Wsparcia Użytkowników
ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków 
TOMASZ WOSIK
pokój nr 210
telefon: 12 616 1287

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. rozdz. 6 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 ze zmianami).

3. Zarządzenie nr 1825/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
1331
Nazwa
Instrukcje eksploatacji systemów teleinformatycznych, systemów ewidencjonowania informacji, nośników i kopii bezpieczeństwa oraz archiwizowania oprogramowania i zbiorów danych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną
ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
TOMASZ WOSIK
pokój nr. 210
telefon: 12 616 1287

 

Referat Zarządzania Aplikacjami
ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

BEATA SAMEK
pokój nr 208
telefon: 12 616 6010

 

 

Referat Zarządzania Zgłoszeniami Użytkowników

ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków 

BOGDAN KACZMAREK

pokój nr 206

telefon: 12 616 1765

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.922).


2. Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100 poz. 1024).


3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 ze późn. zm.).

 

4. Zarządzenie nr 1825/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu następuje z uwagi na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182 ze zmianami) wraz z rozporządzeniami.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
132
Nazwa
Licencje na oprogramowanie i systemy teleinformatyczne
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną
ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
TOMASZ WOSIK
pokój nr 210
telefon: 12 616 1287

Referat Zarządzania Aplikacjami
ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
BEATA SAMEK
pokój nr 208
telefon: 12 616 6010

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. rozdz. 6 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)

 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 ze zmianami).

 

3. Zarządzenie nr 1825/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
2635
Nazwa
Organizacja i eksploatacja infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną

Referat Wsparcia Użytkowników

ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
TOMASZ WOSIK
pokój nr 210
telefon: 12 616 1287

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 ze zmianami).

 

2. Zarządzenie nr 1825/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu następuje z uwagi na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182 ze zmianami) wraz z rozporządzeniami.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
1334
Nazwa
Ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną
ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
TOMASZ WOSIK
pokój nr 210
telefon: 12 616 1287

 

Referat Zarządzania Zgłoszeniami Użytkowników

ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

BOGDAN KACZMAREK

pokój  nr 206

telefon: 12 616 1765

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.922).

 

2. Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100 poz. 1024).

 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 ze zmianami).

 

4. Zarządzenie nr 1825/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu następuje z uwagi na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zmianami) wraz z rozporządzeniami.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
1333
Nazwa
Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat  Zarządzania Zgłoszeniami Użytkowników

ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
BOGDAN KACZMAREK

pokój 206
telefon: 12 616 1765

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.922).


2. Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100 poz. 1024).


3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 ze zmianami).

 

4. Zarządzenie nr 1825/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę