SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ (SIO)

 


Szczegóły dot. Systemu Informacji Oświatowej (program do pobrania, centrum pomocy SIO, akty prawne, itp.) znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://www.cie.men.gov.pl/

 

Kontakt telefoniczny w Wydziale Edukacji UMK: 12 616 5183 lub 12 616 5184

 

 

 

O P R A C O W A N I A