GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
W NIEKTÓRYCH WYDZIAŁACH URZĘDU MIASTA KRAKOWA

 

 

Lp. Lokalizacja Wydział Zakres obsługi stron Godziny obsługi stron Uwagi
1 2 3 4 5 6
1. Centrum Administracyjne -
al. Powstania Warszawskiego 10
SA

Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania, wydawanie
poświadczeń zameldowania

 

Przyjmowanie wniosków w sprawie dowodu osobistego, wydawanie
dowodów osobistych

7.40 - 18.00  
KM

Przyjmowanie dokumentów dot. rejestracji pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych, rejestracja pojazdów

 

Przyjmowanie wniosków i wydawanie praw jazdy

7.40 - 18.00  
PD Obsługa kasowa 7.40 - 17.45  
SP Obsługa stron 7.30 - 15.30  Sekretariat V piętro, pokój 520
2. os. Zgody 2 SA

Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania, wydawanie poświadczeń zameldowania

 

Przyjmowanie wniosków w sprawie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych

7.40 - 18.00  
KM

Przyjmowanie dokumentów dot. rejestracji pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych, rejestracja pojazdów

 

Przyjmowanie wniosków w sprawie praw jazdy

7.40 - 18.00  
SC Obsługa stron 7.40 - 15.20  
PD Obsługa kasowa 7.40 - 17.45  
WS

Punkt Informacyjno-Doradczy w zakresie spraw związanych z zamianą systemu ogrzewania

  • Informowanie na temat możliwości wymiany systemu ogrzewania i wyboru różnych dostawców energii,
  • Informowanie o zasadach i możliwościach pozyskania środków finansowych na wsparcie inwestycji z Urzędu Miasta Krakowa (Program Ograniczania Niskiej Emisji), MPEC (program „Ciepło dla Krakowa”), PGNiG, EDF, CEZ Skawina, Tauron,
  • Informowanie o zasiłku celowym za zwiększone koszty ogrzewania lokalu w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych w ramach Lokalnego Programu Osłonowego,
  • Doradztwo w zakresie nisko i wysokonakładowych metod zmniejszenia wydatków na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
  • Przeliczenie kosztów zaopatrzenia w energię od różnych dostawców i oszacowanie nakładów na zmianę systemu (energia elektryczna, ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, gaz ziemny, gaz LPG, olej opałowy, pompy ciepła),
  • Informowanie o zasadach wypełniania i pomoc w wypełnianiu wniosków do wybranych dostawców energii.

 

Dyżury specjalistów:

  • Poniedziałek – Wydział Kształtowania Środowiska – dotacje do inwestycji,
  • Wtorek – PGNiG Biuro Handlowe Regionu Krakowskiego– ogrzewanie gazowe,
  • Środa - Wydział Kształtowania Środowiska – dotacje do inwestycji,
  • Czwartek – Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej – zasiłek celowy do eksploatacji proekologicznego ogrzewania

7.30 - 15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 - 14.00

 
3. ul. Wielicka 28A SA

Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania, wydawanie poświadczeń zameldowania

 

Przyjmowanie wniosków w sprawie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych

 

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa

 

Stanowisko informacyjne w zakresie doradztwa podatkowego dla osób zakładających działalność gospodarczą. Punkt Obsługi Przedsiębiorców, zawarł porozumienie z Krajową Izbą Doradców Podatkowych Oddział Małopolski, uruchamiając stanowisko, na którym udzielane będą informacje i porady w zakresie: wyboru formy opodatkowania,wyłączenia z form opodatkowania,obowiązku podatku VAT, obowiązków w podatku akcyzowym, obowiązku instalacji kas fiskalnych.

 

7.40 - 18.00

 

 

 

 

9.00 - 13.00

 

 

 

 

 

 

 

Czynne w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca

SC

Przyjmowanie podań o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego, stanowiska informacyjno-podawcze

7.40 - 18.00

 
KM

Przyjmowanie dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych, rejestracja pojazdów

 

Przyjmowanie wniosków w sprawie praw jazdy

7.40 - 18.00  
PD Obsługa kasowa 7.40 - 17.45  
4. Rynek Podgórski 1 AU

Stanowiska informacyjno-podawcze - przyjmowanie pism od stron

 

Udzielanie informacji z zakresu decyzji o pozwoleniu na budowę, WZ, ULI oraz z zakresu zgłoszenia robót budowlanych i zaświadczeń o samodzielności lokalu

7.40 - 18.00

 

 

 

7.40 - 15.15

Za wyjątkiem
udzielania stronom informacji
na temat prowadzonych
postępowań oraz przeglądania
akt sprawy.
PD Obsługa kasowa 7.40 - 15.15 Wyłącznie w sprawach nalezących do zakresu działania AU oraz opłaty skarbowej
5. ul. Stachowicza 18 SO

Obsługa stron w zakresie świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, tzw. „becikowe” oraz zasiłki i świadczenia opiekuńcze – wg ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114) - informacja, wydawanie i przyjmowanie wniosków

 

Obsługa stron w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych - informacja, wydawanie i przyjmowanie wniosków

7.40 - 18.00 Za wyjątkiem
udzielania stronom informacji
na temat prowadzonych
postępowań oraz przeglądania
akt sprawy.
PZOoN

Przyjmowanie wniosków o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej

7.40 - 15.30  
6. pl. Wszystkich Świętych 3-4 OR Przyjmowanie pism od stron 7.40 - 15.30  
OU (portiernia)
Przyjmowanie pism od stron 15.30 - 18.00  
FK Obsługa kasowa 7.40 - 15.15  
7. ul. Grunwaldzka 8 PD Obsługa kasowa 8.00 - 15.30 Kasa przy wejściu głównym od ul. Grunwaldzkiej
GD 7.40 - 15.10 Kasa od strony ul. Zaleskiego
8. ul. Lubelska 27

 

SC

Obsługa stron

 

Stanowiska informacyjno-podawcze

7.40 - 15.20

 

7.40 - 18.00

 
Obsługa stron w zakresie bieżącej rejestracji zgonów od poniedziałku
do soboty:
7.40 - 15.20
 
PD Obsługa kasowa 7.40 - 15.15  
9. ul. Nowohucka 1 PD Obsługa kasowa 7.10 - 14.45  
10. ul. Bracka 10

WR

Miejskie Centrum Dialogu

Wsparcie i koordynacja konsultacji społecznych oraz promocja partycypacji i konsultacji społecznych wśród mieszkańców

7.30 - 18.00  
11.

Galeria Handlowa

ul. Stawowa 61, lokal nr 157

 

 

 

SA

Obsługa stron

Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania

Przyjmowanie wniosków w sprawie dowodu osobistego

od poniedziałku do soboty 10.00-18.00

Za wyjątkiem
udzielania stronom informacji
na temat prowadzonych postępowań
oraz przeglądania akt sprawy

Obsługa stron

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

KM

Obsługa stron

Przyjmowanie dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów

Rejestracja pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych

Przyjmowanie wniosków w sprawie praw jazdy

12.

Galeria Handlowa

ul. Kamieńskiego 11, lokal nr G26

  
SA

Obsługa stron

Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania

Przyjmowanie wniosków w sprawie dowodu osobistego

od poniedziałku do soboty 10.00-18.00

Za wyjątkiem

udzielania stronom informacji

na temat prowadzonych postępowań

oraz przeglądania akt sprawy

 

Obsługa stron

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 KM

Obsługa stron

Przyjmowanie dokumentów dot. rejestracji pojazdów,

Rejestracja pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych

Przyjmowanie wniosków w sprawie praw jazdy

 

Legenda

AU - Wydział Architektury i Urbanistyki

GD - Wydział Geodezji

KM - Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

OR - Wydział Organizacji i Nadzoru

OU - Wydział Obsługi Urzędu

PD - Wydział Podatków i Opłat
PZOoN - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

SA - Wydział Spraw Administracyjnych

SC - Urząd Stanu Cywilnego

SO - Wydział Spraw Spolecznych

WR - Wydział Rozwoju Miasta

WS - Wydział Kształtowania Środowiska