kanał rss
Metka i dziennik zmian

W 105. rocznicę urodzin polskiego noblisty, w gmachu przy al. Powstania Warszawskiego 10, Urząd Miasta Krakowa zaprasza na wystawę wielkoformatowych fotografii jednego z najbardziej znanych polskich poetów – Czesława Miłosza.

Metka i dziennik zmian
2016-07-07 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Armii Krajowej dz. nr 347, 348 obr. 5 Krowodrza

 

AU-01-1.6743.6.126.2016.MLE

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r., poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy:

„Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN200 (ø225) w ulicy Armii Krajowej w Krakowie, na dz. nr 347, 348 obr. 5 Krowodrza”