kanał rss
Metka i dziennik zmian

Posadowienie stacji trafo dwutransformatorowej.

Metka i dziennik zmian

Budowa kanału sanitarnego D250 wraz z przepompownią ścieków i jej ogrodzeniem, z rurociągiem tłocznym Dn90, z kanałem odbiorczym D250, z instalacją elektryczną i AKP pompowni oraz zjazdu z drogi publicznej na pompownię ścieków.