kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej do budynku biurowo-handlowo-usługowego.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa sieci wodociągowej .

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem, sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej STKL-1T/d.

Metka i dziennik zmian

Posadowienie stacji trafo dwutransformatorowej. 

Metka i dziennik zmian

Przebudowa polegająca na: montaż dodatkowego okna połaciowego oraz wymiany wyłazu dachowego na okno połaciowe z funkcją wyłazu dachowego w lokalu mieszkalnym budynku jednorodzinnym.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa polegająca na: wzmocnieniu fundamentów, wybirzeniu fragmentów ścian wewnętrznych, przebudowie schodów betonowych do piwnicy oraz schodów drewnianych na poddasza, wykuciu 2 otworów okiennych, założeniu nowych nadproży, wykonaniu nowych instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznych.

Metka i dziennik zmian

Demontaż istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn oraz budowa sieci kablowej nn 0,4 kV.

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa mieszkania nr 1 w domu jednorodzinnym.