Co to są sztuczne pola elektromagnetyczne (PEM)?

Energia elektromagnetyczna jest najstarszą formą naturalną energii we wszechświecie i jako taka jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Wszystkie źródła PEM można podzielić na: naturalne - występujące na Ziemi i we wszechświecie oraz sztuczne (tzw. Elektrosmog) – wytworzone przez człowieka.

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), sztuczne PEM są jednym z najbardziej powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników zanieczyszczających nasze środowisko. W 2011 r. sztuczne pola elektromagnetyczne zaliczone zostały przez WHO do Grupy 2B (możliwie rakotwórcze). Efekty działania pól elektromagnetycznych są niewyczuwalne przez zmysły człowieka, dlatego są często lekceważone.

 

Ekspert ds. PEM

W ramach działań Miasta Krakowa w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi na rok 2018 zaangażowano eksperta ds. PEM. Osoba ta jest wsparciem merytorycznym dla Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, a także pozostaje do dyspozycji mieszkańców.

 

Spotkania mieszkańców z ekspertem ds. PEM i innymi zaproszonymi gośćmi znającymi temat oraz prelekcje odbędą się w Miejskim Centrum Dialogu. Spotkania przy ul. Brackiej 10 odbędą się w wyznaczone środy miedzy godz. 16.00 a 18.00 tj.: 28 lutego, 7 marca, 14 marca, 28 marca, 4 kwietnia, 11 kwietnia, 25 kwietnia, 9 maja, 23 maja, 6 czerwca, 13 czerwca, 4 lipca, 18 lipca, 8 sierpnia, 22 sierpnia, 5 września, 19 września, 3 października, 17 października, 7 listopada, 21 listopada, 5 grudnia 2018 roku.

 

Mapa PEM

W 2015 r., na wniosek RMK, powstała mapa narażenia mieszkańców na PEM od stacji bazowych telefonii komórkowych. Mieszkańcy Krakowa mogą z niej samodzielnie skorzystać wchodząc na stronę portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Mapa jest interaktywna i zawiera dużo szczegółów dotyczących m.in. operatora oraz mocy, kierunków i kątów pochylenia anten.

 

Aby uzyskać potrzebne informacje, po lewej stronie należy kliknąć "Kształtowanie i ochrona środowiska", potem "z listy warstw" - po prawej stronie, zaznaczyć "stacje bazowe telefonii komórkowej" i powiększyć skalę, aby zobaczyć kierunki rozchodzenia się głównych osi PEM. Klikając na ikonę „Wyszukiwanie” można wpisać nazwę ulicy oraz numer budynku i sprawdzić lokalizacje najbliższych stacji bazowych telefonii komórkowych w okolicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz też:

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi