Miasta nie składają się tylko z domów i ulic, ale z ludzi i ich nadziei - Św. Augustyn

 

 

 1. Co to jest rewitalizacja
  1. Przygotowanie programów rewitalizacji

   Programy rewitalizacji Krakowa powstają w oparciu o uchwałę Nr XCII/926/05 z dnia 26 października 2005 r.w sprawie przystąpienia do opracowania Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - Lokalnego Programu Rewitalizacji, jak również w oparciu o wytyczne Urzędu Marszałkowskiego zawarte w Metodyce przygotowania i oceny Programów Rewitalizacji w ramach MRPO na lata 2007-2013.

    

  2. Programy rewitalizacji Krakowa

   W Krakowie podstawowym, strategicznym dokumentem w zakresie działań ukierunkowanych na rewitalizację obszarów zdegradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społecznych, gospodarczych i środowiskowych, jest Miejski Program Rewitalizacji Krakowa.

   Generalnym celem rewitalizacji, zawartym w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa jest zlikwidowanie deficytów, które osłabiają pozycję Krakowa jako metropolii i centrum regionu małopolskiego.

   Miejski Program Rewitalizacji Krakowa i opracowywane operacyjne programy związane z rewitalizacją (Lokalne Programy Rewitalizacji) wyznaczają cele, które są materializowane poprzez projekty rewitalizacyjne – inwestycyjne i w sferze społecznej, inicjowane i w dużej mierze realizowane przez Miasto.

   1. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa - dokument zaktualizowany
   2. Lokalny Program Rewitalizacji Starego Miasta
   3. Lokalny Program Rewitalizacji "starej" Nowej Huty
   4. Lokalny Program Rewitalizacji Zabłocia

 2. Rehabilitacja zabudowy blokowej osiedli w Krakowie

  Rehabilitacja zabudowy blokowej, nazywana czasem "humanizacją osiedli", dotyczy terenów osiedli mieszkaniowych wznoszonych głównie w oparciu o technologie wielkopłytowe. Osiedla powstałe głównie w latach 70-tych i 80-tych, zaprojektowane zgodnie z ówczesnymi trendami urbanistycznymi, przez dziesięciolecia podlegały zmianom, także niekorzystnym. Zmiany demograficzne i cywilizacyjne, migracje mieszkańców, zużycie zasobów mieszkaniowych i technicznych, to tylko niektóre z procesów prowadzących do stopniowego narastania przez ostatnie dziesięciolecia zjawisk kryzysowych. Rehabilitacja jest zatem procesem przywracania osiedlom pierwotnych wartości funkcjonalno-przestrzennych i społecznych oraz dostosowaniem ich do współczesnych standardów cywilizacyjnych.
  1. Pierwszy Pilotażowy Program Rehabilitacji Zabudowy Blokowej dla osiedli Ugorek i Olsza II 
  2. Projekt Aktywna Społeczność w Krakowie na osiedlach Azory, Olsza II i Ugorek

 

Archiwum

Zobacz więcej informacji na stronach Miejskiej Prezentacji Internetowej 'Magiczny Kraków'poświęconych zagadnieniom Rewitalizacji w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – odmienne zasady